Na 23 lutego – Czwartek po Popielcu (Pwt 30, 15-20 i Łk 9, 22-25)

Aby mądrze wybrać, trzeba dobrze znać skutki każdej decyzji. Pan Jezus uczciwie ostrzega, że droga na wskazany przez Niego szczyt nie jest prosta. A o wartościach, które łączą się z osiągnięciem tego szczytu czytamy w innych miejscach (np. 1 Kor 2, 9 albo z dawniejszych Iz 64,3). Dość często mamy sposobność podejmowania tej decyzji.