Na 23 sierpnia – wsp. św. Różu z Limy (Sdz 9, 6-15 i Mt 20, 1-16):

We fragmencie z Sdz widzimy – jako gatunek literacki -bajkę, która nieco sarkastycznie, zauważa, że władca – jeśli poważnie potraktuje swoje zadanie – musi zrezygnować z tego, do czego najlepiej się nadawał. Rzeczywiście, nie da się wszystkiego robić dobrze, trzeba dokonać wyboru. Ale z Mt wynika, że dla Stwórcy niezwykle ważna jest gotowość i wypatrywanie zadania przygotowanego przez Niego. Czasami tym zadaniem może być piękne przeżycie finału życia.
Św. Róża (Izabela) z Limy (Peru) żyła 31 lat, 28 przez nikogo nie rozumiana, dopiero trzy lata przed śmiercią została otoczona miłością przez zaprzyjaźnioną rodzinę..