sobota, 22 czerwca, 2024

Na 24 czerwca – Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela (Iz 49, 1-6; Dz 13, 22-26 i Łk 1, 57-66.80)

Trudno się oprzeć wrażeniu, że takich „Janów” jest wielu i że, nieco upraszczając, można ich podzielić na dwie grupy: 1) ci, którzy są przez Pana „powołani już od łona matki” i 2) ci, którzy bardzo chcą tych prawdziwych naśladować. Ci pierwsi, świadomi swej misji, stawiają czoła światu z zapałem nawołując do przemiany serc. Często też pokutują za cudze grzechy. Mówią wiele o Bożej Miłości i o łaskach, którymi Pan Bóg wzmacnia powołanych.
Ci drudzy częściej opowiadają o tym, jak to ludzie psują świat, są zmęczeni tym, że starają się być bez zarzutu i zwykle są rozgoryczeni i znużeni: życiem, sobą i światem. Rzadko są świadkami zbawienia.
Słowo Boże na dziś