Na 25 grudnia (Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6 i J 1, 1-18):

 Kolejna Tajemnica, tym razem odsłaniająca Bożą Miłość, ukryta pośród sprzeczności zauważanych przez niektóre kolędy. Pan Bóg ukazuje wolność człowieka przez przyjście w ciele bezbronnego Dziecka. Już tu widzimy prawdę o Bożej Łasce, która może być źródłem niewyobrażalnej mocy, ale tylko wtedy, gdy człowiek “się Nią zaopiekuje”. To zresztą zadanie nadające się i do osobistej modlitwy i do rodzinnych gier – odszukiwanie prawd wiary w prostych słowach kolęd.