Na 25 maja (Dz 22, 30; 23, 6-11 i J 17, 20-26)

Widzimy z czytań, że korzystne rozbicie jedności – to jedynie skłócenie wrogów. Zastanawiając się wnikliwie nad budowaniem i podtrzymywaniem jedności widzimy, że pierwsza pokusa przeciw jedności, to brak akceptacji czyjegoś działania, postawy wypowiedzi. Siła Ducha Świętego pomaga najpierw odróżnić, czy mamy to znieść / wytrzymać, czy powoli zmieniać (i jak), czy ostro się przeciwstawić. A do tego pilnować, by w tym nie bronić wynikającego z pychy „mojego zdania”. To plan na lata, plan, któremu towarzyszy modlitwa.