Na 25 stycznia – święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła (Dz 22, 3-16 albo Dz 9, 1-22 i Mk 16, 15-18)

Można wybrać jeden z dwóch fragmentów Dz jako pierwsze czytanie: albo opis autora Dz albo opowiadanie samego św. Pawła o jego nawróceniu. Rzeczywiście, fakt, którego „był bardziej niż pewien” stał się fundamentem jego nauczania o Chrystusie. Jeśli ktoś „jest nawrócony”, to widzi prowadzenie Pana Boga. Dla innych są tylko zbiegi okoliczności.