Na 25 września (Ezd 1, 1-6 i Łk 8, 16-18):

 Ciekawa jest odpowiedź na pytanie: „co mam takiego, czego nikt nie będzie w stanie mi odebrać?” Tylko jednego: prawdy, według której podejmuję decyzje. Kierując się nią wybaczam, chcę uczyć się cierpliwości, wytrwale o kogoś się troszczę, kogoś chronię. To właśnie jest życie w świetle ewangelii. Jeśli to pojmę i przyjmę, doznam radości porównywalnej do wieści o dekrecie pogańskiego króla, który darowuje wolność.