Na 26 grudnia – święto św. Szczepana (Dz 6, 8-10; 7, 54-60 i Mt 10, 17-22

Wiadomo, że św. Szczepan nie zginął dzień po Bożym Narodzeniu bo i tej uroczystości jeszcze nie było. Wybrano ten dzień, byśmy, wszyscy chrześcijanie, wiedzieli, że to, co prowadzi do zbawienia wymaga trudu, do którego się dojrzewa. Bunt wobec cierpienia, przecież normalny, siłą woli możemy przemieniać na dar. Upodabniamy się do Syna Bożego niszcząc w sobie pokusę odwetu. Taki dar może przemienić zadających cierpienie, ale na pewno przemieni mnie samego.