Na 26 lutego (Rdz 2,7-9; 3,1-7; Rz 5, 12-19 i Mt 4, 1-11)

Można znać słowa Pisma Świętego i posługiwać się nimi przewrotnie. Można znać katechizmowe zdania o grzechu i wcale nie chcieć go porzucić. Nie mamy „brać naprawiania świata w swoje ręce”, rozum może nam pomóc w zauważaniu prawdy o pokusach, które atrakcyjnie reklamują różne pozory.