Na 27 kwietnia (Dz 8, 26-40 i J 6, 52-59)

Chyba każdy lubi takie opowieści, jaką wybrano z Dz: o czarnoskórym skarbniku etiopskiej królowej. Ale nie każdy umie takie wydarzenia zauważyć w codzienności: nazywa je przypadkiem, zbiegiem okoliczności… A ich dostrzeżenie może być początkiem ścieżki, która prowadzi do Eucharystii i Słowa – dwóch form „Pokarmu na życie wieczne”. Trzeba prosić dla siebie i innych o taką spostrzegawczość