poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 27 maja (Dz 28, 16-20.30-31 i J 21, 20-25)

Przykład św. Pawła uczy, że czekając na wyrok czy śmierć można zajmować się codziennymi sprawami troszcząc się o innych. Zakończenie janowej ewangelii przypomina, że niepotrzebne jest zainteresowanie relacjami kogokolwiek (poza mną samym) z Panem Bogiem, że podczas chodzenia własnymi drogami można przynosić chwałę Bogu.

Słowo Boże na dziś