Na 29 listopada (Dn 5, 1-6.13-14. 16-17.23-28 i Łk 21, 12-19):

 Jeśli zapomnimy o ponadczasowym charakterze Ewangelii, to dość szybko dojdziemy do pytań bez odpowiedzi, np. Jak się ma obietnica Pana Jezusa „włos z głowy wam nie spadnie”, do zastępów męczenników, których wciąż przybywa? Trafił w punkt znany salwatorianin, ks. Krzysztof Wons zauważając, że „być może Jezus pragnie zamienić moje cierpienie na przestrzeń działania łaski”. Jeśli się nie skupię na sobie i doznawanych trudach / cierpieniach, to mam szansę, że ktoś zauważy Łaskę ofiarowywaną mi we właściwy sposób i w wystarczającej porcji w chwilach, które mnie przerastają.