czwartek, 25 lipca, 2024

Na 29 stycznia (2Sm 15,13-14.30; 16,5-13a i Mk 5, 1-20):

Zadziwia postawa króla Dawida, który nie walczy z tymi, którzy mu grożą i przeklinają go. Czyżby to była kolejna jego intuicja, że prawdziwe zło, zło, wobec którego człowiek jest bezsilny, pochodzi od złego ducha, że wszelkie działanie ludzi można znieść i ofiarować Bogu? Rzeczywiście, prawdziwym zagrożeniem jest działanie szatana, który robi wszystko, byśmy się bali Jezusa, byśmy uważali się niegodni kontaktu z Nim. Zawsze jakieś zło wyniknie z obecności szatana, ale jeśli powierzymy się Jezusowi, to nie będzie ono dotyczyło naszej wieczności.

Słowo Boże na dziś