Na 29 stycznia (So 2,3; 3, 12-13; 1 Kor 1, 26-31 i Mt 5, 1-12a)

Prorok Sofoniasz pisze o prawości wtedy, gdy kraj cierpiał po dwóch nieprawych królach. Czy da sobie radę człowiek pozbawiony sprytu? Słaby? W świecie, gdzie zamiast Prawa Jezus wprowadził obietnice (Mt 5)? Chyba jednak o inne zwycięstwo Jemu chodziło. Zwycięstwo ducha, które jest dostępne dla każdego.