Na 29 września – święto świętych Archaniołów: Rafała, Michała i Gabriela (Dn 7, 9-10.13-14 albo Ap 12, 7-12a i J 1, 47-51):

Aniołowie to z jednej strony konkretne osoby, które z własnej woli wybrały życie dla chwały Bożej, ale też znaki pomocy, na jaką możemy liczyć ze strony Opatrzności Bożej. Tę pomoc opisują ich Imiona: w pamięci o tym, że Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu pomaga Michał, Gabriel (może Anioł Stróż Świętej Rodziny) podsuwa Słowo Boże (zwłaszcza w trudnych chwilach), Rafał jest znakiem Bożej pomocy w cierpieniach związanych z doświadczaniem jakichkolwiek chorób.