Na 3 lutego (Hbr 13, 1-8 i Mk 6, 14-29)

Autor Hbr z troską okazywaną adresatom życzliwie doradza takie zachowania, które cechują człowieka wolnego. A tragedia Heroda polegała właśnie na niewoli: oplątany nieuporządkowanymi namiętnościami chciał prezentować nieistniejącą stabilność postawy. Warto wciąż wracać do wolności.