Na 30 listopada – święto Apostoła, św. Andrzeja (Iz 49, 1-6 albo Rz 10, 9-18 i Mt 4, 18-22):

Bibliści pokazują, że Pan Jezus kilkakrotnie kierował do wybranych na Apostołów słowa wezwania. Oprócz wskazanej powyżej sceny (u Mt) widzimy (w ewang. według św. Jana) scenę, w której św. Andrzej opowiada bratu (Szymon Piotr), że „znaleźli Mesjasza”. Komuś, kogo kochamy chcemy dać wszystko, co najlepsze – w tej scenie Andrzej wskazuje Dawcę szczęścia trwającego wieczność. To streszczenie istoty powołania: dzielić się wiadomością, jak osiągnąć szczęście, które się nie kończy. Nie da się ofiarować niczego cenniejszego. To jest oczywiście zadanie dla każdego, kto rozpozna Zbawiciela – wskazać Go najbliższym. A może także nieprzyjaciołom.