Na 30 maja (Syr 35, 1-12 i Mk 10, 28-31)

W każdej religii mówi się o ofiarach, darach składanych Bogu (bogom). Na miejsce różnych ofiar Starego Testamentu Ewangelia pokazuje, że każdy może ofiarować  dar niepowtarzalny, dar bez ceny, na wzór Mistrza. Przechodząc do istoty: najcenniejszy prezent, to dar ze swojego zaangażowania, ze starania, z próby takiego usłużenia, by człowiek był uszanowany. A czasem – spokojne znoszenie cierpień / upokorzeń. Od tego, co ofiarujemy ważniejszy jest sposób, w jaki to czynimy. A to wszystko dołączamy do Ofiary Chrystusa – do Mszy Świętej.