Na 30 sierpnia (1Tes 2, 9-13 i Mt 23, 27-32):

Oczekiwanie wdzięczności jest zupełnie naturalne. Ważne jest to, co człowiek z tym zrobi: istnieje pokusa, aby przemieniło się w domaganie wdzięczności – wówczas maleją (albo nawet zanikają) wszelkie poczynione zasługi i dobre czyny, człowiek zaczyna „wypełniać się plugastwem” (Mt).
Można też wzrastać w świętości – gdy, niezależnie od (jakichkolwiek, nawet podłych) zachowań obdarowanego, postawy serdeczności nie zmienimy. Ale też (to taki „gratis”), gdy odpowiemy pozytywnie, umacnia się Boża wspólnota.