Na 30 września – wsp. św. Hieronima – tłumacza Biblii (Za 2, 5-9.14-15a i Łk 9, 43b-45):

Aby lepiej poznać język i kulturę Izraelitów, św. Hieronim pozostawił Rzym i zamieszkał w ziemi Jezusa. Jednak, poza jednoznacznie określonymi ramami, nie ma obiektywnego, uniwersalnego, pasującego zawsze i wszędzie, tłumaczenia Słowa Bożego, bo to jest Słowo Żywe, czyli działające w sercu żywego człowieka: i tego, który jest spragniony pociechy i tego, który boi się bardziej zaufać, i tego, który potrzebuje zmiany myślenia. Jeden lepiej zrozumie pełną nadziei zapowiedź proroka (Za). Innemu trzeba przypomnieć o cierpieniu Chrystusa za grzechy człowieka (jak u Łk). Czytając z wiarą usłyszę Słowo do mnie skierowane.