czwartek, 25 lipca, 2024

Na 31 stycznia – wsp. św. Jana Bosco, opiekuna młodzieży, założyciela salezjanów (2Sm 24, 2.9-17 i Mk 6, 1-6):

 Istotą pychy jest to, że człowiek jej poddany (niestety w sumie niemal każdy z nas) „wie lepiej od Pana Boga”. A zatem nie pozwala Mu działać. Wynika stąd prosty wniosek – istotą świętości jest uznanie wszechwiedzy Boga i podporządkowanie się owej Mądrości. Wtedy Pan Bóg może działać i dzieją się sprawy przekraczające możliwości a nawet wyobrażenia człowieka. Ucząc tej prawdy św. Jan osiągał sukcesy wychowawcze.
Słowo Boże na dziś