Na 4 kwietnia (Dz 3, 11-26 i Łk 24, 35-38):

 Jak zawsze, komentarzem do I czytania jest fragment Psalmu (czasami innej biblijnej pieśni / poezji). Tym razem z Ps 8 wybrano wersety 2ab jako refren: “Jak jest przedziwne Imię Twoje, Panie!”. Dość niewielu jest ludzi, którzy świadomie czczą Imię Syna Bożego: JEZUS. Oznacza ono “Jahwe jest zbawieniem”. To Imię, podyktowane Maryi i Józefowi przez anioła, ma taką moc, że jest siłą egzorcyzmów. Flp 2, 9-10 to apologia tego Imienia. Litania, wiele pieśni, czy samo Imię wypowiedziane świadomie i z głęboką ufnością może stać się najkrótszą modlitwą uwielbienia, prośbą o pomoc i ratunek.