Na 4 kwietnia – Wtorek Wielkiego Tygodnia (Iz 49, 1-6 i J 13, 21-33. 36-38)

Dla św. Jana ważniejsze było „oparcie się o Jezusa” niż informacja, który z grona miał jakieś ukryte intencje. Na pewno „Pan Bóg da sobie radę” z każdym problemem, a dla człowieka ważniejsza jest bliskość Jezusa niż wiedza oficerów śledczych (przecież i tak tylko zewnętrzna, powierzchowna).