Na 4 listopada – wsp. św. Karola Boromeusza (Rz 11, 1-2a.11-12. 25-29 i Łk 14, 1.7-11):

 Piękna jest tylko prawdziwa pokora. Jej karykatury są czasem śmieszne, a zawsze odpychające. Pokora pozwala zauważyć dary ofiarowane przez Pana Boga – nazwać je i cieszyć się nimi, rozwijając dla pożytku Kościoła. W pokorze człowiek nazywa grzech złem i zwraca się z ufnością do Pana Boga. Pokora pomaga w prostym korzystaniu z darów, którymi dzielą się z nami inni i w radosnym dawaniu tego, co mogę dawać.