Na 4 lutego (Hbr 13, 15-17. 20-21 i Mk 6, 30-34)

Wypoczynek to jednak nie brak zajęcia, na pewno zgodzi się z tym wielu seniorów. Najlepiej człowiek wypoczywa, gdy z satysfakcją widzi owoce swego trudu, a przełożeni (o których pisze autor Hbr) wypoczywają, gdy widzą swych podwładnych coraz dojrzalszych i bardziej samodzielnych. Korzystam, gdy zrobię coś dla radości przełożonych…