Na 4 stycznia (1 J 3, 7-10 i J 1, 35-42)

W filmie „Chata” przekazano widzom prawdę, że grzech sam w sobie jest karą, że za grzech nie trzeba dodatkowej kary. W świat pełen grzechu wszedł Syn Boży, z Którym przyjaźń jest samym dobrem, nie trzeba dodatkowej nagrody dla tego, kto tę Przyjaźń wybierze. Warto doskonalić się w odróżnianiu podszeptów zła, to przecież jak wciągające bagno. Chcemy zatem „zostać u Niego”.