Na 9 sierpnia – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy (Oz 2, 16b.17b.21-22 i Mt 25, 1-13):

Po dodaniu, choćby skróconego, życiorysu Edyty Stein do wybranych na dzień jej święta czytań, otrzymujemy właściwie jednoznaczną odpowiedź na pytanie o istotę nawrócenia: to przyjęcie prawdy, że się jest oblubienicą / oblubieńcem Trójcy Świętej. Zapewne nie bez znaczenia była matczyna gorliwość religijna, liczyły się wnikliwe ateistyczne dociekania w poszukiwaniu Prawdy, ważny był przykład przyjaciół – katolików. Ale najważniejsza Łaska Oblubieńcza.