ORRK 2015 – Spotkanie Plenarne Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zaproszenie

Logo ORRK i Dom Pielgrzyma „Amicus”, na Żoliborzu, ul. Hozjusza 2

Zapraszamy  na  Spotkanie  Plenarne  Ogólnopolskiej  Rady  Ruchów  Katolickich,  które
odbędzie  się  21  listopada  br.  (sobota)  o  godz.  10.30  w Warszawie,  w  Domu  Pielgrzyma
„Amicus”, przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, ul. Hozjusza 2.
Spotkanie  będzie  poświęcone  formacji  sumienia. W obecnych  czasach  jeszcze  wyraźniej
niż 20 lat temu w Skoczowie da się słyszeć wołanie Jana Pawła II o ludzi sumienia. Zaczynający
się  w  grudniu  Jubileusz  Miłosierdzia  jeszcze  bardziej  skłania  nas  do  podjęcia  pracy  na  rzecz
rozwoju naszych sumień, miłosierdzie bowiem uzdrawia nasze sumienia i je wzmacnia.
Poza tym zastanowimy się, jak dobrze przeżyć Rok Jubileuszu Miłosierdzia, 1050 rocznicę
Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.

Program spotkania
10.00 – Recepcja
10.30 – Rozpoczęcie spotkania – Regina Pruszyńska, Zespół Koordynujący ORRK
10.45 – Jak formować dziś ludzi sumienia? – o. Adam Schulz SJ, przewodniczący ORRK
11.15 – Świadectwa na temat rozwoju życia sumieniem:
– Rachunek sumienia – czy da się go pokochać? – Joanna Toczko, Wspólnota Życia
Chrześcijańskiego
– Życie Słowem Bożym inspiruje rozwój sumienia – Jerzy Grzybowski, Spotkania Małżeńskie
– Rozwój sumienia w małżeństwie i rodzinie – Kościół Domowy
– Sumienie w pracy zawodowej – Anna Gręziak, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich
– Kształtowanie sumienia w wymiarze społecznym – Andrzej Kowalski, Ruch Światło-Życie
12.30 – Przerwa na kawę
13.00 – Sprawy bieżące
– Jak podjąć łaskę Roku Miłosierdzia?
– 1050 rocznica Chrztu Polski okazją do ponownego podjęcia łaski chrztu św. oraz
płynącego z niej powołania człowieka świeckiego
– Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 a ruchy
14.00 – Eucharystia – przewodniczy bp Bronisław Dembowski

Z wyrazami szacunku i modlitewną pamięcią

Regina Pruszyńska                        O. Adam Schulz SJ
Wiceprzewodnicząca ORRK         Przewodniczący ORRK