Spotkanie modlitewne Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

Siostry i Bracia,
Członkowie Rady Zrzeszeń Katolickich
Archidiecezji Warszawskiej

Serdecznie  zapraszamy  na  jesienne  spotkanie  modlitewne  Rady  Zrzeszeń  Katolickich
Archidiecezji Warszawskiej.

Spotkanie rozpocznie się MSZĄ ŚW. w dniu 27 listopada /piątek/ 2015r.
o godz. 19 00  w kościele św. Michała Archanioła przy ul. Puławskiej 95
w Warszawie.

Skupieni  wokół  Biskupa  Archidiecezji  Warszawskiej  i  naszych  Pasterzy,  będziemy
wypraszać, u Wszechmogącego Boga łaski dla całego Kościoła warszawskiego.
Umocnieni   w  Roku  Miłosierdzia,  słowem  Bożym  i  pasterskim  błogosławieństwem,
będziemy  mogli  z  nową  mocą  i  zapałem  podejmować  w  naszych  wspólnotach  wysiłek
rozpoznawania i pełnienia woli Bożej.
Kapłanów, opiekunów duchowych Ruchów/Stowarzyszeń Katolickich AW prosimy
o zabranie alby i zapraszamy do udziału w koncelebrze Mszy św.
Taca  zebrana  podczas  Mszy  św.  będzie  przekazana  na  Dzieło  Nowego  Tysiąclecia
na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z rodzin niezamożnych.
Prosimy o zabranie oznaczeń Ruchu/Zrzeszenia.

Z darem modlitwy

ks. dr Ludwik Nowakowski              Stanisława Wawrzyńczak
Asystent Kościelny RZK AW            Przewodnicząca RZK AW

 

JT