Stanowisko Ruchu i Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin w sprawie naruszania wolności sumienia

STOWARZYSZENIE APOSTOLSKIE RODZINA RODZIN
RODZINA BOGIEM SILNA
UL. ŁAZIENKOWSKA 14, 00-449 WARSZAWA
e-mail: zarzad@rodzinarodzin.pl

Stanowisko Ruchu i Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin
w sprawie naruszania wolności sumienia

Ruch i Stowarzyszenie Apostolskie Rodzina Rodzin wyrażają swe pełne poparcie dla postawy Pana Profesora Bogdana Chazana afirmującej bezwzględne prawo dziecka poczętego do życia. Nie zgadzamy się z rozpowszechnianymi sugestiami, jakoby swym zachowaniem Pan Profesor naruszył normy obowiązującego prawa. Jesteśmy przekonani, że wolność sumienia, którą bezwarunkowo gwarantuje art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie może być ograniczana żadnymi przepisami niższej rangi, gdyż wszelkie takie ograniczenia pozostają w sprzeczności z bezpośrednio obowiązującą normą konstytucyjną.

W związku z tym stanowczo protestujemy przeciwko karaniu Pana Profesora Bogdana Chazana za rzekome przekroczenie prawa. Uważamy, że szykany jakie go obecnie spotykają są bezprawnym i bezprecedensowym atakiem inspirowanym przez środowiska, które nie podzielają poglądów Pana Profesora na ochronę życia dzieci nienarodzonych. To te środowiska próbują narzucić swoje poglądy, dążąc, bezpardonowo, do usunięcia osób, dla których zdrowie i życie ludzkie, nawet okupione cierpieniem, stanowi wartość większą niż życie wygodne ale za cenę śmierci innego człowieka.

Wzywamy osoby odpowiedzialne za decyzje wymierzone przeciwko Panu Profesorowi Bogdanowi Chazanowi, aby nie przykładały ręki do niszczenia chrześcijańskiego systemu wartości reprezentowanego przez postawę Pana Profesora.
W imieniu Ruchu i Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin

Krzysztof Broniatowski
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin

Warszawa, dnia 15 lipca 2014 r.