FWD: PILNE! Tworzymy grupy mobilne

Może w ten sposób pomożecie?
Pozdrawiamy!


W dniu 2015-04-22 21:40:47 użytkownik Rejestracja i forum RKW <admin@ruchkontroliwyborow.pl> napisał:
>
> Wszyscy forumowicze, którzy podczas wyborów nie będą w komisjach lub będą, ale uważają, że wystarczy im sił, proszeni są o kontakt celem utworzenia mobilnych grup, zbierających wyniki i robiących zdjęcia protokołów.
> Jest to bardzo ważne działanie, ponieważ zdjęcia będą ważnym dowodem w potencjalnych procesach sądowych; cała akcja stanowi też element odstraszający dla osób próbujących sfałszować wyniki na wyższych szczeblach.
> Konieczne narzędzia: środek transportu, aparat cyfrowy, dostęp do internetu (będzie potrzebny później)
>
> Wiadomość o chęci włączenia się do tego typu działania proszę przesyłać do swoich lokalnych koordynatorów.
> W przypadku ich braku informację proszę przesyłać na adres sekretariat@ruchkontroliwyborow.net
podając następujące informacje:

> – imię i nazwisko
> – telefon kontaktowy
> – powiat
> – deklarowany obszar działania (minimum gmina)
>
> Obecna struktura RKW plus Państwa deklaracje pozwolą opracować mapę zasięgu, którą następnie porównamy z mapami zasięgu komitetów wyborczych. Pozostałe jeszcze „białe plamy” staną się celem analizy w następnej kolejności.
>
> Z obliczeń wynika, że jedna osoba objeżdżając 15 komisji w terenie musi przejechać ok. 100 km, tak więc proszę o zastanowienie się przed udzieleniem odpowiedzi.
>
> Liczę na Państwa zaangażowanie
> Arkadiusz Nowakowski
> Solidarni2010

JT na podst.: ruchkontroliwyborow.pl