Wezwanie do nieustającej modlitwy za Ks. Feliksa Folejewskiego

Droga Rodzino Rodzin!

W związku z chorobą naszego Księdza Felka, Ojca Duchownego Rodziny Rodzin, otoczmy Go naszą modlitwą – tak, żeby w każdej godzinie dnia ktoś z nas modlił się w Jego intencji. Otrzymaliśmy od Niego tak dużo dobra, ciepła i serdeczności, że czasem trudno to wyrazić. Jego mądrość i oddanie Rodzinie Rodzin pomagają nam przetrwać najtrudniejsze chwile. Teraz przyszedł czas na wyrażenie wdzięczności i odwzajemnienie Jego miłości.

Już na naszej stronie pojawił się wpis informujący które godziny potrzebują jeszcze wypełnienia, patrz: Nieustająca modlitwa za Ks. Feliksa Folejewskiego
Deklarację modlitwy prosimy zgłaszać pod nasz adres, czyli administratorów strony Rodziny Rodzin:
administrator.rr@rodzinarodzin.pl

W miarę możliwości przekażcie tę wiadomość także osobom, które nie korzystają z internetu i pomóżcie Im włączyć się w naszą wspólną modlitwę.