poniedziałek, 20 maja, 2024

PAMIĘTAMY – DUSZPASTERZ RR – Ks. Henryk Kietliński SAC

DUSZPASTERZ RR

W dniu 4 marca 2017 r. w godzinach wieczornych zmarł ks. Henryk Kietliński SAC, ze Wspólnoty warszawskiej.

Śp. Ks. Henryk Kietliński, współbrat ks. Feliksa Folejewskiego, był przyjacielem Rodziny Rodzin, przekazywał nam pamięć o historii Polski, o Powstaniu Warszawskim i jego bohaterach, o kapłanach walczących o wolną Polskę, przekazał RR relikwie Bł. Józefa Stanka obecne w powstańczym relikwiarzu w kaplicy na Łazienkowskiej.

Pamiętajmy o zmarłym w naszej modlitwie.

Dobry Jezu, a nasz Panie

daj Mu wieczne spoczywanie i chwalebne zmartwychwstanie

.

Pamiętamy