LECTIO DIVINA RR 2020 – 05 listopada – czwartek XXXI tygodnia zwykłego

Łk 15,1-10

Temat: Powolna przemiana myślenia

Dzisiejsza ewangelia to tłumaczenie, które ma wyjaśnić różne nasze wątpliwości i rozterki w drodze. Ani ocenianie brata czy siostry, ani wartościowanie według praw tego świata nie mają większego sensu, logika Jezusa jest poza naszym rozumowaniem, poza tym nie można odmówić logiki myśleniu Boga, tylko jest to inna logika.

Praca nad tym, aby powstrzymać się od porównywania i oceniania jest na pewno wprowadzaniem Woli Bożej w życie tego świata.

Człowiek jest tajemnicą, która odsłonięta jest tylko dla Stwórcy. Nie da się wartości człowieka porównywać do jakiejkolwiek innej wartości, dla człowieka Bóg jest szalony, idzie szukać, jakby zapomina o innych. Ale za każdym razem kto inny jest tym poszukiwanym, może w pewnym sensie każdy na swój sposób. On umie jednocześnie traktować każdego, jakby był najważniejszy.

Takie myślenie wymaga nakładu pracy, jest swoistym cudem – współpracą naszego wysiłku i Bożej pomocy.

Natrętne są myśli, by się porównywać, by przez swój pryzmat patrzeć na innych…  A może spróbujmy odwrotnie popatrzeć: jak nasze oczekiwania, nasz odbiór świata może wyglądać od strony drugiego człowieka?

Chcę zainwestować w radość. Taką, która jest skutkiem każdego nawrócenia. Nawet pamiętając, że nawrócenie to dopiero początek drogi.