LECTIO DIVINA – Lectio Divina Brunona Secondina

Lectio Divina

Na winiecie: rzymski kościół Santa Maria in Traspontina

Metoda opracowana przez włoskiego karmelitę Brunona Secondina, który organizuje spotkania dla rodzin i osób zainteresowanych tą formą modlitwy w rzymskim kościele Santa Maria in Traspontina.

Oto jej podstawowy schemat:

 • Uważne poszukiwanie
  • Wezwanie Ducha Świętego
  • Lektura tekstu biblijnego
  • Medytacja polegająca na powolnej analizie każdego zdania i tekstów paralelnych
  • Zaznajomienie się z tym, co o danym tekście mówi tradycja Kościoła (egzegeza, ojcowie Kościoła, sztuka sakralna, święci itd.)
  • Oświecenie, osąd własnego życia w oparciu o przeczytany fragment tekstu biblijnego
 • Szczera odpowiedź
  • Modlitwa, np. psalmami
  • Kontemplacja, doświadczenie obecności Boga w historii i własnym życiu
  • Dzielenie się Słowem Bożym w konkretnej wspólnocie
  • Zapamiętanie jednego zdania
  • Czyn, podejmowanie decyzji w oparciu o medytację i kontemplację.