poniedziałek, 20 maja, 2024

Na 1 maja (Dz 11, 1-18 i J 10, 11-18)

Trzykrotnie w wybranym fragmencie jest mowa o oddawaniu życia przez pasterza – to właśnie jest kryterium „sprawdzania jego misji”. Bo to znacznie więcej niż świetne wykonywanie obowiązku. Widząc „owce”, które się gubią pasterz z powołania nie tylko wychodzi naprzeciw, nie tylko szuka sposobu przemówienia do rozsądku, on się wypala, „składa ofiarę całopalną”. Można mieć pewność, a owa pewność płynie ze słów Jezusa, że taka postawa kogoś uratuje.

Słowo Boże na dziś