Na 10 września (Ez 33, 7-9; Rz 13, 8-10 i Mt 18, 15-20):

Św. Tomasz z Akwinu przekonywał, że wolno upominać tylko te osoby, które są pewne życzliwości upominającego. Po przeczytaniu fragmentu z Mt można dodać, że upominanie może przynieść owoc, gdy możemy się wspólnie pomodlić wraz z upominanym, najlepiej w intencji umiejętnego oddalania pokus pojawiających się w myślach każdej z tych osób. W przeciwnym wypadku chęć upomnienia trzeba traktować jako przejaw pychy i szukać wszelkich sposobów, aby zaprzyjaźnić się z błądzącymi.