Na 9 września (Kol 1, 21-23 i Łk 6, 1-5):

Św. Paweł zauważył, że wielu ludzi przyjąwszy Ewangelię szczerym sercem, potem ma trudności z wytrwaniem i „chwieje się”. Przeprowadzono kiedyś ankietę pytając, co bywa powodem takiego „chwiania się w wierze”. Część ankietowanych wskazała wydarzenia życiowe (jakby Pan Bóg „słabo czuwał”), ale większość mówiła wyraźnie o postępowaniu ludzi nazywających siebie chrześcijanami. 1. Warto pamiętać, że do każdego trudu, cierpienia Ojciec z nieba dołącza odpowiednią Łaskę, byle tylko ją zauważyć i przyjąć. 2. Czy słabość albo nawet zło w czyimkolwiek sercu może mi przesłonić przyjaźń z Chrystusem?