Na 11 grudnia (Iz 35, 1-10 i Łk 5, 17-26):

Wskazany zestaw czytań (wraz z fragmentami Psalmu 85) jest najlepszą okazją, by przypomnieć sobie, co dla człowieka jest najważniejsze (wierzący to wiedzą, inni niekoniecznie, ale dowiedzą się w swoim czasie). „Pan sam obdarzy szczęściem” – sama Jego Obecność jest pokojem, w którym zbawieni się zanurzą. Składając życzenia nie mówmy NIGDY „zdrowie jest najważniejsze” bo przecież i tu, na ziemi jest wielu ludzi zdrowych a nieszczęśliwych, a jednocześnie chorych czy niesprawnych a szczęśliwych. Dodajmy dla pewności – zbawieni są na pewno zdrowi… Ale to zbawienie jest najważniejsze!