Na 12 grudnia – dozwolone wsp. Najśw. Maryi Panny z Guadalupe (Iz 40, 1-11 i Mt 18, 12-14):

Rocznica ostatniego (czwartego) dnia objawień z 1531 roku (najstarsze uznane przez Kościół obj. M. B.) gromadzi w ostatnich latach ok.10 mln osób. Jest to jeden z trzech w świecie tzw. acheiropoietos (obrazów nie ręką ludzką wykonanych), który ma, wraz z pogłębianą precyzją badań coraz więcej tajemnic (oczy obserwowane w powiększeniu, brak farb i pociągnięcia pędzli, sama tkanina) – to przecież
formy szukania zagubionych ludzi przez Pana Jezusa (Mt) czy pocieszania (Iz). Samo stawianie pytań, przyglądanie się tajemnicom jest dostępną ludziom najprostszym drogą do wiary.