Na 11 marca (Iz 65, 17-21 i J 4, 43-54):

Prorok pisze “po ludzku”, urzędnik królewski prosi o zdrowie dla dziecka. Widzimy tu naturalne pocieszenie, naturalne błaganie. Ale na płaszczyźnie wiary chodzi o coś więcej – o uczenie się nadprzyrodzonych wiary, nadziei i miłości. Nie wszystko się ułoży według marzeń, ale człowiek ufający Bogu pielęgnuje takie patrzenie, by dostrzec “Boży pomysł na postępowanie”, by nie dać się przygnieść faktom, tylko pośród prawdziwych okoliczności wypatrzeć drogę, na której jest coraz bliżej Niego. Nawrócenie to codzienne uczenie takiej drogi, na której każde wydarzenie staje się stopniem długich schodów do szczęścia.