Na 12 marca (Ez 47, 1-9.12 i J 5, 1-16): 

Rodzina Oriońska wspomina założyciela – św. Alojzego Orione. Żył na przełomie XIX i XX wieku, ofiarnie służył wszystkim potrzebującym, jakich wyszukiwał: poszkodowanym po trzęsieniu ziemi i osieroconym dzieciom. Kochał Polskę – miał w swym pokoju naszą flagę. Stosując w swoim życiu m.in. Ez 47  każdy dzień rozpoczynał godzinną medytacją / adoracją ufając, że Pan Bóg będzie przez niego dalej rozdzielał łaski. Wiedział też, że „czepiając się” (jak w J 5) nikomu się nie pomoże. Niósł dobro bez warunków, szanując wolność tych, którym pomagał. I delikatnie wskazywał, skąd czerpie siły.