Na 13 marca (Iz 49, 8-15 i J 5, 17-30):

Wprawdzie uwagę czytelnika przyciąga tajemnicza kraina Sinitów (tajemniczy lud, prawdopodobnie symbol Bożej Miłości otaczającej wszystkie narody), to jednak z ostatnim akapitem wybranego fragmentu Iz warto wielokrotnie wracać na adorację (oczywiście zdanie o matce). „Godzina, w której umarli słyszą głos Boga” (J), to każda chwila, w której człowiek zapragnie zwyciężać siłą Boga – zwyciężać okoliczności, nastroje, pokusy itp. Zwyciężać czyli przemieniać w rosnące dobro – wybaczenia, pokoju serca, promieniowania otrzymanymi Łaskami.