Na 14 marca (Wj 32, 7-14 i J 5, 31-47): 

Na początku warto zauważyć w Wj wspaniałą cechę Mojżesza – wodza (przełożonego): świadomy wad, grzechów podwładnych, wstawia się za nimi, osłania ich. Jednak nie można nie zauważyć ważniejszego problemu ludzi: stojąc na granicy świata materialnego i nadprzyrodzonego wciąż wpadamy w pułapkę szukając materialnych dowodów rzeczywistości niematerialnej. Pan Jezus ukazując Swe panowanie nad rzeczami (uzdrawianie, inne cuda) ukazuje łączność z Ojcem. Decyzja wiary (na szczęście ułatwiona łaską daną przez Boga) to przyjęcie połączenia w nas tych dwóch światów. A rozwój wiary to wysiłek, by Prawo Boże rządziło moim stosunkiem do ludzi i spraw codziennych.