Na 15 marca (Mdr 2, 1a.12-22 i J 7, 1-2.10.25-30): 

Przebiegli „mistrzowie dyplomacji” twierdzą, że oni faktów nie muszą szukać, oni je tworzą, są „ich autorami”. Tymczasem Prawda Boża ma charakter ponadczasowy – to Prawda o istnieniu Boga, o Jego przymiotach, o Łaskach udzielanych ludziom, o Jego ostatecznym zwycięstwie. Fakty materialne można jedynie w świetle Bożej prawdy interpretować.

Dlatego zwycięstwo Boga i Jego wyznawców nie polega na prostym zniszczeniu potęg tego świata. Polega ono na działaniu mimo „wytwarzanych faktów”, na zwycięstwie ducha, na wierności – jest powszechnym Zwycięstwem Dobra i „Jego Rodzeństwa”.