Na 11 października – dozw. wsp. św. Jana XXIII, papieża (Jon 4, 1-11 i Łk 11, 1-4):

Pamiętając, że modlitwa jest darem Pana Boga ofiarowanym człowiekowi korzystamy z niej, by porządkować nasze życie. On wytrzyma nasze pretensje i powoli zacznie tłumaczyć to, co nam się zamieszało (jak u Jonasza). A potem: troska o Chwałę Jego Imienia pomaga wybaczać i zdobywać chleb w godziwy sposób i skutecznie uczyć się dobrych dróg. Pokusy zaś zapamiętywać, by omijać to, co niszczy.