Na 11 stycznia (1 Sm 4, 1b-11 i Mk 1, 40-45):

 Zarówno Izraelici opisani w 1 Sm jak i trędowaty z Mk ufali Panu Bogu / Jezusowi. Ale Pan Bóg na pewno nie chce, by święte przedmioty były traktowane jak totemy czy amulety. Pan Jezus wyraźnie zakazał opowiadania o uzdrowieniu. Tymczasem trzeba było ćwiczyć się w sztuce wojennej / potwierdzić uzdrowienie u kapłanów, a nie pozwolić, by emocje dyktowały czyny. Emocje są źródłem poznania prawdy o człowieku, nadają barwę życiu, ale nigdy nie można się zgodzić, by decydowały.