Na 12 listopada (Mdr 6, 12-16; 1Tes 4, 13-18 i Mt 25, 1-13):

 Osobom, na których najbardziej nam zależy, chcielibyśmy dać to, co najcenniejsze, najważniejsze. Wielu uważa, że takim darem jest mądrość rozumiana jako sprawność umysłu, niekoniecznie wszechstronnie wykształconego, ale takiego, który potrafi odszukać najlepsze rozwiązania w trudnych sprawach. Źródłem cierpienia jest to, że tego nie da się ofiarować, a jeśli my to posiadamy, to nie da się tym podzielić. Oczywiście rodzi się pytanie: jak zachęcić do (samodzielnego przecież) zdobywania tej sprawności? Czy to nie jest jedno z ważniejszych pytań stawianych przez prawdziwą miłość?