Na 10 listopada – wsp. św. Leona, papieża, któremu (jako pierwszemu dodano przydomek „Wielki”) – (Rz 15, 14-21 i Łk 16, 1-8):

Niemal w każdym tłumaczeniu Biblii przy Łk 16, 8 znajdujemy wyjaśnienie, że pochwalono nie nieuczciwość, tylko zaradność. Bo rzeczywiście: rządca, który wiedział o tym, że niedługo straci pracę sprytnie wykorzystał swoje możliwości: przy przyjętych przez niego zasadach moralnych w jego rozumku ukazała się taka właśnie możliwość dalszego życia. Jest to świetna okazja do tego, by zadać sobie pytanie, czy dążąc do swego celu (zbawienie), posługuję się w wystarczający sposób dostępnymi środkami (modlitwa, lektura, czyny miłosierdzia), by dojść, by sił starczyło, aby też później nie marudzić, gdy osłabnę.