Na 9 listopada – święto poświęcenia Bazyliki na Lateranie (Ez 47, 1-2.8-9.12 albo 1 Kor 3, 9b-11.16-17 i J 2, 13-22):

 Dziękujemy dzisiaj na całym świecie za katedrę papieża: za świątynię i tron, z którego papież korzysta jako pasterz Kościoła. Nie zapominamy przy tym, że każdy człowiek jest upragnioną przez Boga świątynią – miejscem Jego przebywania. Aby móc się spotkać ze Zbawcą trzeba Mu pozwolić (a może nawet o to poprosić?), by wypędził to, co chce nam w tym Spotkaniu przeszkodzić. Spokojnie poczekajmy, aż wesprze Swą Mocą nasze próby odcinania się od zła.